Aardbodem valt ten prooi aan droogte en uitputting

Aardbodem valt ten prooi aan droogte en uitputting

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) kreeg van de VN de opdracht om wereldwijd in kaart te  brengen hoe de aardbodem zich ontwikkelt. Het vijf jaar durende onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de UNCCD, de VN-conventie die verwoestijning en achteruitgang van...
Vergroenen van woestijnen

Vergroenen van woestijnen

Op dinsdag 12 mei 2015 hebben 50 geïnteresseerde Maastrichtenaren in de oude Brandweerkazerne gekeken naar de documentaire ‘Groen Goud – deel II’. Een documentaire gemaakt door VPRO Tegenlicht. Daarin komen vragen aan bod als: Kunnen we de aarde herstellen?...