Steun ons

Steun “GROEN VOOR BURKINA FASO” met uw gift!

In Burkina Faso werken inwoners hard aan het behoud van hun natuurlijke omgeving en het verbeteren van hun gezondheid. De projecten van Groen voor Burkina Faso helpen daarbij. Uw financiële steun bij die activiteiten is onmisbaar! Zo kunnen wij duurzame projecten steunen. Denk aan het planten en onderhouden van bossen of moestuinen. Maar ook doen we aan opleiding. Als initiatiefnemers in hun eigen dorp een tuin willen beginnen, bestaand bos willen behouden en/of bomen willen aanplanten, dan volgen zij een training bij het opleidingscentrum dat wij ook steunen.

Help ons Burkina Faso groener te maken en inwoners een toekomst te bieden.

SNS bank: 858889900

IBAN/SEPA: NL57 SNSB 0858 8899 00

BIC: SNSBNL2A

t.n.v. Stichting Comité Maastricht-Niou

U kunt ook aan ons denken bij momenten waarop u iets viert. zoals een jubileum of verjaardag. steeds vaker mogen wij giften ontvangen van mensen die bij een feest of evenement hun gasten vragen om geen cadeau te geven, maar een bijdrage aan ons. Een warm gebaar!

Het comité heeft de ANBI-status.
Daardoor zijn donaties aftrekbaar voor de belastingen.

De gegevens waarover een ANBI volgens de civielrechtelijke dan wel fiscale regelgeving dient te beschikken zijn hieronder weergegeven.

 

Naam/handelsnaam: Stichting Comité Maastricht Niou

RSIN-nummer: 8166.88.576

Het Comité Maastricht-Niou heeft als postadres Den Deken 2, 6212 EP, Maastricht en is ingeschreven in het Handelsregister KvK onder nummer 41076922.

Doelstelling: het Comité Maastricht-Niou is vanuit Maastricht actief om de mensen in Burkina Faso te helpen met hun ontwikkelingsproces en wil door middel van activiteiten en presentaties bijdragen aan de bewustwording in Maastricht en omgeving.

Ondersteun een Afrikaanse boer en investeer in een beter klimaat. Door vergroening kunnen we klimaatverandering tegengaan.