Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) kreeg van de VN de opdracht om wereldwijd in kaart te  brengen hoe de aardbodem zich ontwikkelt. Het vijf jaar durende onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de UNCCD, de VN-conventie die verwoestijning en achteruitgang van land (landdegradatie) wereldwijd moet tegengaan. De resultaten van het onderzoek die deze maand gepubliceerd zijn, zijn weinig bemoedigend.

En, hoe ziét de aarde er dan over pakweg dertig jaar uit?
In het kort: de vraag naar land zal stijgen, terwijl de kwaliteit ervan waarschijnlijk juist achteruit zal gaan. Landdegradatie, blijkt uit het onderzoek, is wereldwijd een probleem. De grootste moeilijkheden voorziet het PBL in de toekomst in regio’s die nu al kwetsbaar zijn vanwege droogte: gebieden in Afrika ten zuiden van de Sahara, Noord-Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië.
Wat deze problemen extra urgent maakt, is dat volgens PBL- berekeningen de bevolking juist in deze kwetsbare, droge gebieden naar verwachting twee keer sneller groeit dan in de rest van de wereld. Miljoenen mensen hebben het land van hun voorouders verlaten en zijn naar stedelijke gebieden geëmigreerd.
Landdegradatie kan gezien worden als versterking van het probleem. In het rapport benadrukt het PBL het belang van ‘landmanagement’ door overheden instituties en boeren. Goed landbeheer kan de effecten van klimaatverandering misschien wel deels opvangen. (bron: www.nrc.nl)