‘Onze aarde, ons huis, onze toekomst’, dat is de titel van de internationale dag van de strijd tegen verwoestijning en droogte 2017, zoals elk jaar gehouden op 17 juni. Het thema dit jaar was: landdegradatie en migratie. De officiële manifestaties vonden dit jaar plaats in Burkina Faso, dat, net als de meeste van zijn buurlanden lijdt onder de verwoestijning. Meer dan 400 internationale en lokale deelnemers waren aanwezig op het symposium waaronder verschillende presidenten, ministers, vertegenwoordigers van de kerken en ngo’s.

Verwoestijning wordt voor een deel veroorzaakt door klimaatverandering, maar ook door menselijke activiteiten. Bijna overal groeit de bevolking, maar de manier waarop het land gebruikt wordt om aan de toenemende vraag te voldoen verandert niet voldoende. Burkina Faso heeft zich als doel gesteld te komen tot een ‘neutralité sur la dégradation des terres’, dus het minimaliseren van de degradatie en het herstellen van land dat al gedegradeerd is. Maar hoe kunnen die gronden hersteld worden?
Dat was een van de onderwerpen die tijdens het symposium in Ouagadougou aan de orde zijn gesteld. De volgende oplossingen werden naar voren gebracht:

  • Planten van bomen, kale gronden laten begroeien en agroforesterie (het combineren van landbouw met aanplant van bomen) zijn de belangrijkste activiteiten om uit te voeren. Door het planten van bomen die aangepast zijn aan het klimaat, in combinatie met de jaarlijkse gewassen, wordt wind- en
    watererosie voorkomen en verbetert de kwaliteit van het land.
  • Betere koppeling van veeteelt en landbouw, door gebruik te maken van de mest van het vee.
  • Tenslotte zijn er biotechnologische maatregelen die toegepast kunnen worden (zoals gewasverbetering).

Resultaat van het symposium was een ‘Call for Action’ om de drie onderling verbonden uitdagingen aan te pakken, ook wel het 3S initiatief genoemd: Sustainability, Stability, Security. Deze ‘Call for Action’ werd ondersteund door de presidenten van Burkina Faso, Mali en Niger in een gezamenlijke verklaring tijdens de slotceremonie. (www.rfi.fr)