Overzicht projecten

uitbouw Proefboerderij in fidima

‘Projet de réalisation d’une ferme pilote a Fidima dans la commune de Méguet.

de uitbouw van de proefboerderij in Fidima met een tweede put met pomp aangedreven door zonne-energie en een opslagtank.

Plaats 

fidima

Groentetuinen in 3 dorpen

‘Projet d’appui aux activites maraicheres dans la Commune de Meguet.Village de meguet centre, Taba et Sandaogo.

Alle drie de groentetuinen zullen percelen hebben voor 30 huishoudens. Elk huishouden telt zo’n 10 personen, waardoor zo’n 300 mensen direct voordeel hebben van deze tuin. Zoals bij elk project worden de mensen getraind in de aanleg, het onderhoud en het oogsten. 

Plaats 

Project tuinen in Taba, Sandaogo, Meguet centrum

Proefboerderij in fidima

‘Projet de réalisation d’une ferme pilote a Fidima dans la commune de Méguet.

In Fidima is een boomgaard van 2 hectaren aangelegd met 300 Tangelo bomen, 100 Moringa bomen en enkele bananen bomen. 

Daarnaast is een waterput met pomp gerealiseerd die werkt op zonne-energie en is 2 hectare aan bos beschermd.

Plaats 

fidima

Kwantitief 

2 ha bos beschermd
2 ha boomgaard

Groentetuin en fruitbomen

‘Projet de réalisation de deux périmètres maraichers à Méguet secteur 4 et réalisationd’arboriculture à Koubri Province du Kadiogo’.

In Méguet worden 2 ha aan groentetuinen aangelegd.

In Koubri wordt fruitbomen aangeplant over een oppervlakte van 2 ha. De producenten worden ondersteund bij de aanschaf van materiaal (waaronder een motorpomp voor de watervoorziening in de tuinen). Ook krijgen ze een training in productietechnieken en beheer van de tuinen. Hierbij kunnen er momenteel 80 huishoudens nutten van tomaten, kool aubergines, sinaasappels en andere groenten/fruit.

Plaats 

Project tuinen in Méguet en Koubri

Kwantitief 

 

 

2 ha groentetuin
2 ha fruitbomen

groentetuin

‘Projet d’appui aux maraichers de Sabcé commune de Zam et du secteur 2 de Méguet’.

4 ha tuinen worden aangelegd, verdeeld in 80 percelen van 10x10m. Water wordt naar de tuin gebracht mbv motorpompen. De tuin wordt omheind en de producenten krijgen een training in de techniek van groenteteelt.

Plaats 

Tuinbouwproject Sabcé (commune de Zam) en secteur 2 van Méguet

Kwantitief 

4 ha groentetuin

Herstel en beheer bossen

Onderdeel ‘Salogo’ van bovenstaand project.

4 bossen met een totale oppervlakte van 200 ha onderhouden.

2 kwekerijen aangelegd waarbij 7000 planten per jaar worden gekweekt.

5 hectare nieuw bos aangelegd met onder andere Kapok en Nere bomen.

Groentetuin waar 30 huishoudens zelfvoorzienend zijn van tomaten, kool, aubergines en andere groenten.

 

Plaats 

Salogo

Kwantitief 

200 ha bos duurzaam beheerd

Herstel en beheer bossen

Tweede onderdeel van het ‘Programme intégré de lutte contre la dégradation des forêts naturelles dans les Communes de Méguet, Salogo et Kogo’.

Dit project ‘Méguet’ bestaat uit duurzaam beheer in 5 bossen met een totale oppervlakte van 1.300 ha

Plaats 

Méguet

Kwantitief 

1300 ha bos duurzaam beheerd

Herstel en beheer bossen

Onderdeel van: ‘Programme intégré de lutte contre la dégradation des forêts naturelles dans les Communes de Méguet, Salogo et Kogo’.

Dit grote project is opgesplitst in drie aparte projecten, voor een betere beheersbaarheid.

Lokale bevolking ondersteunen in het duurzaam beheren van natuurlijke hulpbronnen, vooral de bossen. Dit gebeurt door kap tegen te gaan en nieuwe bomen aan te planten. De bevolking verdient geld met de verkoop van hout. Als alternatieve inkomen-genererende activiteit wordt de aanleg van een tuin ondersteund.

Rond Kogo wordt in 4 bossen duurzaam beheer ingevoerd, totaal 200 ha.

Plaats 

Kogo

Kwantitief 

200 ha bos duurzaam beheerd

Herstel en beheer bossen, opzet boomkwekerij, herstel landbouwgrond

‘Projet renforcement de la gestion forestières et d’amélioration du cadre de vie de population dans deux villages de la commune de Méguet (villages de Soindin et Baghin).’

Herstel van bossen, verbetering van landbouwopbrengst. Herstel van bossen door opzet van twee boomkwekerijen, herbebossing van 6 ha, opzet van 2 dorpsbossen (realiseren van een systeem voor beheer van de bossen door de lokale bevolking).

 Verbetering van landbouwopbrengst: door bevolkingsgroei kan landbouwgrond niet meer braak liggen. Bovendien is de grond er erosiegevoelig. Maatregelen: aanleg van stenenrijtjes, toepassing zaï-techniek, compostproductie, twee groentetuinen met een levende haag als afscheiding.

Plaats 

Soidin en Baghin

 

Kwantitief 

6 ha herbebossing

2 dorpsbossen beschermd

Landbouwgronden beschermd tegen erosie

2 groentetuinen

groentetuin

 ‘Projet d’intensification de la production maraichère dans je village d’Imiga’

Irrigatiesysteem m.b.v. motorpomp- aanleg van een groentetuin van 2 ha: 40 percelen van 10×10 maanleg van een opslagsilo.

Plaats 

Imiga

 

Kwantitief 

2 ha groentetuin

1 opslagsilo

Herstel en beheer bossen en herstel landbouwgrond

‘Projet appui aux plantations et de partage d’expérience des anciens éleves du Centre André Rieu’

Ondersteuning van 10 oud-leerlingen in herbebossing en de productie van compost gedurende een periode van 2 jaar. Doel de opgedane kennis te delen met 20 andere boeren en de opbrengst te verhogen.

Plaats 

Omgeving van Kakim

Kwantitief 

300 boeren ontvangen een training in herbebossing en productie compost

mangobomen

Ter beschikking stellen van mangobomen aan 250 individuele huishoudens verspreid over de 5 wijken, incl. leertraject omgaan met afvalwater.

Plaats 

5 wijken van Méguet

Kwantitief 

250 huishoudens voorzien van mangobomen

Herstel en beheer bossen

‘Préservation et restauration d’une forêt villageoise et d’appui au reboisement dan trois villages de la Commune de Méguet’

Uitbreiding van de tuin in Méguet met 1 ha: 30 families krijgen 250m2 voor de productie van groenten- herbebossing in 6 dorpen (zie eindrapport): in totaal 22 ha. Training van de bevolking in beheer natuurlijke hulpbronnen. Commune de Méguet kreeg de 1e plaats in het nationale concours: ‘La meilleure forêt’.

Plaats 

Zes dorpen in de regio Méguet

Kwantitief 

1 ha groentetuin
22 ha herbebossing

Ondersteun een Afrikaanse boer en investeer in een beter klimaat. Door vergroening kunnen we klimaatverandering tegengaan.