Green Challenge

Green Challenge

Verwoestijning en landdegradatie is een mondiaal probleem. Dat er steeds meer aandacht is voor deze problematiek blijkt uit de uitbreiding van de 8 Millenniumdoelen tot 17 doelen in de SDGs, waarin klimaatverandering en duurzaamheid een prominente rol toebedeeld...