De VN Werelddoelen 2015-2030

De VN Werelddoelen 2015-2030

In 2000 heeft de Verenigde Naties acht Millenniumdoelen vastgelegd. Via deze doelen zou in 2015 een eind zijn gemaakt aan extreme armoede, ongelijkheid, ziekte en honger in de wereld. De afgelopen 15 jaar is er wereldwijd gestreefd naar het realiseren van deze doelen....