Onrust en instabiliteit neemt toe in Burkina Faso
Sinds in 2013 in Mali de militaire acties tegen jihadistische groepen zijn begonnen, is het geweld verspreid over West-Afrika. Er zijn verschillende jihadistische groepen waaronder IS actief in Mali, het westen van Niger en noorden en oosten van Burkina Faso. Deze groepen mengen zich in lokale conflicten. Sinds eind 2018 is de noodtoestand uitgeroepen in 14 provincies van Burkina Faso. In 2019 heeft geweld al honderden dodelijke slachtoffers gemaakt onder de burgerbevolking en zijn er naar schatting 150.000 mensen op de vlucht voor het geweld. Het is een complexe situatie. Het geweld is heel divers, het kan zowel jihadistisch, etnisch als lokaal van aard zijn of een verzet tegen de falende regering. Daarbij lijken groeperingen te leunen op buitenlandse extremisten.
De golf van jihadistische aanvallen en vergeldingsacties door het leger zijn een gevaar voor de sociale stabiliteit in het land en hebben grote invloed op de politiek. Dit is al merkbaar in de aanloop naar de verkiezingen van 2020 en in de beperking van de vrijheid van meningsuiting.

Werkbezoek van minister Kaag
Minister Kaag bracht in juni een werkbezoek aan Burkina Faso en Mali. Met premier Christophe Dabiré heeft zij gesproken over de aanpak van grondoorzaken van armoede en stabiliteit. Er was speciale aandacht voor de rol van Burkina Faso binnen de Sahelregio in de strijd tegen gedwongen huwelijken en het bevorderen van seksuele en reproductieve gezondheid.
Nederland staat klaar het land te ondersteunen bij die regionale voortrekkersrol.