Méguet, Kogo, Salogo
Dit zijn drie projecten die via het ASDC gerealiseerd worden. De focus ligt op bosbeheer, inclusief de aanleg van een boomkwekerij en (her)aanplant van inheemse bomen. Naast bosbeheer bevat Salogo ook de aanleg van een groentetuin. Inmiddels hebben we de eindrapporten van Méguet en Kogo ontvangen. Ook is de tussenrapportage van Salogo binnen.

Nieuwe groentetuinen
Aanleg van groentetuin in Méguet, secteur 5 (wijk 5). Bijzonder is dat een groep jongeren om hulp hebben gevraagd. Sinds twee seizoenen proberen ze zelf hun groentetuin aan te leggen en te onderhouden. De oogst valt erg tegen. Met name omdat er geen goede afrastering is en ze het kat en muis spel met de loslopende geiten moe zijn. Juist dit soort verzoeken ondersteunt het Comité graag, net even de ‘drempel’ over helpen. Aanleg van twee groentetuinen in Méguet, secteur 4 (wijk 4).
Tijdens zijn veldbezoeken wordt Pierre vaak door vrouwen aangesproken. Zij bedanken hem en geven aan te verdienen door de productie en verkoop van fruit en groente. Zo hebben ze steeds wat meer financiële middelen. Ze stralen als ze melden hun kinderen naar school te kunnen sturen. Dit geeft het belang en succes weer van de groentetuinen en daarom blijven we doorgaan met deze projecten.

Fruitboomgaard
Aanleg van een fruitboomgaard van 2 hectare in de gemeente Koubri in de provincie Kadiogo. De locatie bevindt zich circa 30 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Ouagadougou. Dit terrein ligt buiten het gebied waar Pierre de laatste jaren zijn focus op had. Een mooie spin-off van onze gezamenlijke aanpak!

Project Zam – Sjo Nelissen project
Het project is aangevraagd voor gemeente Zam (wijk Sabcé) en gemeente Méguet (wijk 2) en betreft de aanleg van groentetuinen. De aanleg van groentetuinen moet een bijdrage leveren aan de verbetering van de levensomstandigheden van de mensen van de twee dorpen. De productie van de groenten zorgt voor betere voeding en biedt de mogelijkheid om inkomsten te verwerven door verkoop van de groenten. Daarnaast wordt bij de aanleg van de tuinen aandacht besteed aan praktijkgerichte opleiding van de mensen die gaan werken in de tuinen. De opzet is om de tuinen het gehele jaar door productief te laten zijn. In het tamelijk droge landschap van Zam en Méguet is het daarom nodig om gebruik te maken van water uit het stuwmeer en uit waterputten.

Dit project is in totaal 4 hectare groot met 80 tuintjes van 10 x 10 meter. Belangrijk in de aanleg van dit project is dat voor de watervoorziening van de tuinen een irrigatiesysteem met motorpomp wordt aangelegd. De tuinen worden, zoals ook alle andere tuinen, voorzien van omheining om dieren van het terrein te houden.

Voor het Comité is dit een speciaal project. We willen met dit project Sjo Nelissen eren door de tuin in Sabcé naar hem te vernoemen. Sjo is sinds de oprichting in 1982 actief betrokken geweest bij het Comité. In 1991 is hij lid geworden en was dat tot zijn overlijden in 2016. In de jaren 1999-2014 was hij onze penningmeester. Als (oud)directeur van de Aloysius-basisschool gaf hij op een natuurlijke en uiterst prettige manier gestalte aan de samenwerking tussen leerkrachten, leerlingen en ons Comité. Nooit werd er vergeefs een beroep op hem gedaan. Zijn enthousiasme voor het Comité was ook duidelijk merkbaar achter de promotiestand. Menigeen vertrok met een folder op zak of liet een adres achter teneinde in de toekomst geïnformeerd te kunnen blijven.