De 23ste VN Klimaattop vond van 6 tot 17 november 2017 plaats in Bonn. Het nader uitwerken van het klimaatverdrag van Parijs was de voornaamste opdracht van deze tussenstop, die werd voorgezeten door de Fiji-eilanden. Eind 2015 bond de wereld in Parijs de strijd aan met de opwarming van de aarde. De opwarming van de aarde zou gereduceerd moeten worden tot maximaal 2 graden Celsius.

Er is meer ambitie, leiderschap en samenwerking nodig om klimaatverandering tegen te gaan. Dat zei António Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN), tijdens de Klimaattop in Bonn. De CO2-uitstoot moet snel dalen, wil de wereld de klimaatbeloften uit het Parijs-akkoord van 2015 waarmaken. Juist tijdens de top werd bekend dat de CO2-uitstoot in 2017 weer is gestegen na drie jaar.
De afgelopen jaren daalde de kooldioxide-uitstoot ook niet, maar bleef in elk geval stabiel. De 195 deelnemende landen zijn het eens geworden over het opstellen van een stappenplan vóór de volgende klimaattop, in 2018 in Polen. Daarin moet onder meer staan hoe landen de uitstoot van CO2 meten en rapporteren en hoe de uitstoot van broeikasgassen door alle landen op een vergelijkbare manier kan worden berekend.

De gevolgen van de klimaatverandering kunnen de Sahel regio (waaronder Burkina Faso) beïnvloeden door de verandering in het patroon van regenval. In de Sahel valt jaarlijks gemiddeld 600 mm regen. Het regenseizoen is kort, het droge seizoen is lang. Het tekort aan water, het risico van droogte en verdamping zullen effect hebben op de opbrengsten in de landbouw. Daarnaast zal klimaatverandering ook leiden tot hogere temperaturen, wat weer invloed heeft op de landbouw maar ook op de kans van het ontstaan van bosbranden.