Sinds een aantal jaar is het Comité bezig met de uitvoering van het ‘Programme Intégré de Lutte contre la dégradation des Forêts naturelles dans les Communes de Méguet, Salogo en Kogo’. De projecten Méguet en Kogo zijn respectievelijk gestart in 2014 en 2015. Van deze twee projecten hebben we van Pierre Kaboré een tussenrapport ontvangen. Inmiddels zijn twee groentetuinen in Méguet en een tuin in Kogo aangelegd. Zestig mensen werken in deze tuinen en ze hebben allemaal hiervoor een training gevolgd.
Er worden onder meer tomaten, kool, uien en aubergines gekweekt. Daarnaast zijn er twee boomkwekerijen opgezet, een in Méguet en een in Kogo. In 2016 zijn circa 7.000 boompjes per kwekerij geproduceerd. Gezien de grote vraag naar planten en bomen is het doel om de productie in de kwekerijen te verhogen.
Ook is er een start gemaakt met de aanleg van drie nieuwe bossen. Daarnaast zijn herbebossingsactiviteiten uitgevoerd. Ook bij de bosbouwprojecten is de opleiding van mensen een belangrijk programma onderdeel. Na akkoord door het Comité is het tweede en laatste gedeelte van de financiering aan Méguet en Kogo overgemaakt.

In het vorige nummer van het Niou Nieuws (augustus 2017) hebben we al bekend gemaakt dat met het project in Salogo gestart is. Een nieuwe projectaanvraag heeft het Comité in september 2017 ontvangen van ASDC via Pierre Kaboré. Het doel van dat project is het verbeteren van de productie van twee bestaande groentetuinen. Het Comité bestudeert momenteel de aanvraag.