Effect stoppen ontwikkelingssamenwerking 
Sinds 2010 is de ontwikkelingssamenwerking door Nederland in 18 voormalige partnerlanden gestopt, ook in Burkina Faso. In juli 2016 is een evaluatierapport uitgebracht, in opdracht van de Nederlandse regering, met de titel ‘The gaps left behind’. Eén van de conclusies is dat de beëindiging van de steun te abrupt is doorgevoerd, zonder duidelijkheid over de consequenties en zonder financiële flexibiliteit. Specifiek voor Burkina Faso was
een langzamere uitfasering veel beter geweest. Nederland was decennia lang een belangrijke partner voor Burkina Faso. Tegelijk met Nederland trokken ook Zweden, Duitsland en Luxemburg hun inzet en budgettaire steun in.

Mening overheid Burkina
Yacouba Dié werkt voor het ministerie van Financiën van Burkina Faso en is verantwoordelijk voor de donorcoördinatie. Hij stelt dat het vertrek van Nederland uit Burkina Faso grote gevolgen heeft gehad voor de gezondheidszorg, het onderwijs en de landbouwsector. Ook op politiek niveau is de beëindiging sterk gevoeld. Nederland speelde een belangrijke rol in de discussie over gender, persvrijheid, decentralisatie van overheid, het invoeren van meer democratie en strijd tegen corruptie. De sluiting van de Nederlandse ambassade in 2010 was absoluut merkbaar. Sinds het aftreden van Blaise Compaoré heeft Burkina Faso een democratisch verkozen regering. Juist nu is het belangrijk dat de partners terugkomen om de stabiliteit van deze positieve lijn door te zetten, zegt Dié, want de huidige situatie is nog fragiel. Ook blijft de veiligheidssituatie in de buurlanden Mali en Niger onzeker.