In de Marokkaanse koningsstad Marrakesh is van 7 tot 18 november 2016 de nieuwe ronde van de mondiale klimaatonderhandelingen gehouden: de COP22. De klimaatconferentie ging vooral over de uitvoering van het Akkoord van Parijs dat vrijdag 4 november van kracht werd en over de vraag of de inspanningen verhoogd moeten worden.

Onze contactpersoon, Pierre Kaboré, was betrokken bij de delegatie van Burkina Faso tijdens de voorbereiding naar deze klimaatconferentie. Wij zijn daar erg trots op. Pierre is sterk voorstander van het verbeteren van de bodem, door o.a. de aandacht voor het behoud van bos en extra aanplant van bomen. Dit is dan ook een van de activiteiten van het comité om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan.