Op 15 oktober 2016 is in Kaya (regio Centre-Nord), Burkina Faso, de ‘Internationale dag van de Plattelandsvrouw’ gevierd. Vrouwen uit verschillende delen van het land kwamen hier bij elkaar om aandacht te vragen voor het thema van de dag: ‘Toegang van vrouwen tot het land’. De meeste landbouwgrond is in het bezit van mannen, maar het grootste deel van het werk op het land wordt door vrouwen gedaan. ‘We moeten de moed hebben deze onrechtvaardigheid te corrigeren’ sprak mevrouw de gouverneur tijdens de bijeenkomst. Zij verklaart de spreekbuis te willen zijn richting de politieke en traditionele leiders voor het doorgeven van de wensen van de plattelandsvrouwen. Met een defilé van vrouwenorganisaties en een markt waar vrouwen hun producten verkochten werd de dag afgesloten.