Zoals vermeld in de twee voorgaande nieuwbrieven is eind 2013 gestart met het herbebossingsproject in Kogo. Kogo is een departement van de provincie Ganzourgou, waar het Comité de laatste jaren actief is. Kogo ligt circa 80 kilometer ten noorden van Méguet. Pierre Kaboré heeft bij zijn bezoek aan Nederland in mei 2015 foto’s meegenomen van deze projecten.

Een eerste stap bij herbebossingsprojecten is de sécurisation foncière. Dit is de procedure gericht op de officiële toewijzing door de staat van het terrein waar de herbebossingsactiviteiten plaatsvinden aan het comité dat het bosbeheer gaat voeren. Deze procedure vindt plaats op nationaal niveau en kost veel tijd. De bewoners bepalen zelf welk terrein ze gaan voordragen voor herbebossing. Zij signaleren de achteruitgang van hun natuurlijke hulpbron en willen dat proces stoppen. Is het terrein voor herbebossing officieel toegewezen, dan wordt dit gebied gemarkeerd met borden.

Uitgangspunt bij de herbebossingsprojecten is het bestaande bos te beschermen en te verbeteren. Dit houdt in dat nieuwe bomen worden geplant op kale stukken in het bos. Belangrijk is ook de bescherming van nieuwe, spontane aanwas in het bos. Mensen uit de dorpen die aan het bos grenzen krijgen een training die bestaat
uit twee onderdelen:
– technisch: techniek leren van bomen planten en bomen beschermen;
– sociaal: hoe om te gaan met mensen die schadelijke activiteiten in het bos uitvoeren (zoals het kappen van bomen).

De foto’s tonen de officiële uitreiking van diploma’s van alfabetisering. Dit is altijd een belangrijk gebeuren in het dorp, waarbij allerlei hoogwaardigheidsbekleders aanwezig zijn. De alfabetisering en technische training, zoals het planten van bomen, worden gecombineerd.