Voor de vastenactie 2015 van de Parochie St. Pieter in Maastricht zijn twee projecten uitgekozen. Het project Salogo in Burkina Faso van het Comité Maastricht-Niou was er een van. In de speciale editie op 14 maart van het parochieblad St. Pieter stond onder meer: “Deze stichting wil de bevolking in staat stellen in haar eigen levensonderhoud te voorzien door de verwoestijning van landbouwgronden te stoppen. Het project Salogo bestrijdt de degradatie en verwoesting van bossen. Concrete maatregelen: aanleg van een groentetuin, aanleg van twee boomkwekerijen, vijf hectare herbebossen en inrichten, vaststellen van bestemmingsplannen met gebruiksregels.” De vastenactie van St. Pieter wordt jaarlijks georganiseerd door de werkgroep Kerk en Wereld, St. Pieter in Maastricht. De actie bestaat uit 3 onderdelen:

Uitleg
Uitgebreide uitleg over de projecten aan de basisscholieren van Sint Pieter. Leerkrachten en leerlingen zijn erg enthousiast over de uitleg.

Solidariteitsmaaltijd
Een sobere solidariteitsmaaltijd in eetcafé/Midgetgolfbaan halverwege de Sint-Pietersberg die tegen kostprijs verzorgd wordt door Berthe Mukanski van Afrikana, de Afrikaanse winkel aan de Grote Gracht. Er wordt een minimale bijdrage gevraagd van € 10,– per persoon. Deze avond is ieder jaar erg gezellig, wordt druk bezocht door zowel solitaire gasten als hele gezinnen en is inmiddels een echte traditie geworden. Tijdens de maaltijd worden de € 10,– en de vrije bedragen opgehaald. Dit jaar zong het kinderkoor van St. Pieter tijdens de maaltijd. Het was een uitbundige, vrolijke avond en er werden veel foto’s gemaakt van de blije en apetrotse kindergezichtjes.

Collecte
De collecte wordt ieder jaar door vrijwilligers van de parochie huis aan huis in St. Pieter gehouden. De week voor de collecte wordt er een zakje voor de bijdrage ingesloten in het parochieblad, dat ook huis aan huis bezorgd wordt. Mensen worden erop geattendeerd dat ze het zakje aan de vrijwilliger kunnen geven maar ook in het offerblok in de kerk kunnen deponeren of geld kunnen overmaken. Ook dit jaar was de opbrengst € 10.000,–. Dat betekent dat er voor het project Salogo € 5.000,– beschikbaar kwam. Parochie St. Pieter: heel erg bedankt voor deze mooie bijdrage aan onze projecten!