In het Dagblad De Limburger van 30 mei 2015 is uitgebreid verslag gedaan van het bezoek van Pierre Kaboré aan de St. Aloysiusschool in Maastricht. De leerlingen verwelkomden hem met een Frans lied en hebben hem een cheque overhandigd van € 1.200,–. Geld dat de kinderen van groep acht hebben
ingezameld met een door Blanche Dael gesponsorde actie. Het idee is dit bedrag te besteden aan een boom- en plantenkwekerij in Burkina Faso.

Het is niet de eerste keer dat Pierre de St. Aloysiusschool bezoekt. De school ondersteunt het Comité al 40 jaar door verschillende acties geld in te zamelen, waaronder de jarenlange verkoop van kerstkaarten. In de 40 jaar hebben de leerlingen al zeker € 100.000,– opgehaald. Pierre legt het belang van de samenwerking voor zijn gemeenschap uit: “Door de verdroging tegen te gaan en daarnaast de bevolking te scholen op het gebied van duurzame landbouw en bosbouw creëren we een verantwoorde manier voor mensen om in hun levensonderhoud te voorzien.” Ook wijst hij op een sneeuwbaleffect: “Als iemand geschoold is, geeft hij die kennis weer door aan de plaatselijke gemeenschap. Daarnaast is er uit andere landen in West-Afrika interesse in onze herbebossingsprojecten.”

De samenwerking tussen Maastricht en het stadje Niou is als kerkelijk initiatief begonnen met de Vastenaktie van 1975. Met de opbrengst zijn drie jaar lang ontwikkelingsprojecten bekostigd. Daarna heeft een groep Maastrichtenaren besloten om de samenwerking te bestendigen. In 1982 is het Comité Maastricht-Niou opgericht. De samenwerking was zó succesvol dat het is uitgebreid naar de stad Méguet. Aanvankelijk werd er gebouwd, onder andere een kraamkliniek, een medische hulppost en een school. Later is de focus verlegd naar het tegengaan van de gevolgen van droogte en verwoestijning. Het bijzondere aan de samenwerking is dat deze niet vanuit Europa wordt geregisseerd. Pierre Kaboré inventariseert als plaatselijke coördinator wat nodig is en op een duurzame manier gerealiseerd kan worden. Het Comité ondersteunt dit financieel. En daarbij speelt de St. Aloysiusschool een belangrijke rol!