In maart 2018 hebben we afscheid genomen van twee comitéleden: Frans Rutten en Annewies Majoor. Een memorabele avond met een etentje, cadeautjes en mooie woorden. Voor Frans waren er zelfs videoboodschappen ingesproken door excomitéleden, Pierre Kaboré vanuit Burkina en van André Rieu.
Er zijn niet veel mensen die zo’n staat van dienst hebben opgebouwd bij een organisatie als Frans in ons comité. Ruim 35 jaar was hij lid, vervulde verschillende rollen in het comité, waarvan de laatste 11 jaar die van secretaris. Frans was de laatste van de ‘oude garde’ die het tijd vond het stokje over te dragen.
Wij verliezen in hem een erg betrokken persoon. Hoewel hij één keer in Burkina is geweest kon Frans met veel kennis van zaken kritische kanttekeningen plaatsen en onze activiteiten in Burkina overbrengen aan belangstellenden. We verliezen ook een echte Maastrichtenaar die in de stad een groot netwerk heeft. Om hem te bedanken voor deze jarenlange inzet is aan hem het erelidmaatschap uitgereikt.

Met het vertrek van Annewies gaat ons comité een marktante persoonlijkheid en een van de meest betrokken, attente en enthousiaste leden van ons comité missen. Meer dan 14 jaar zette zij zich in. Tijdens festivals of andere activiteiten waarbij we ons met een kraam presenteerden aan het publiek, was het voor bezoekers moeilijk onze kraam voorbij te lopen zonder aangesproken te worden door Annewies. En de vergaderingen die bij haar thuis werden gehouden kenmerkten zich door de uitzonderlijk goede gastronomische verzorging. We zullen haar ook blijven herinneren aan de door haar zelf gefabriceerde vlag van Burkina.