Bijna alle Nederlandse organisaties die in Burkina Faso werken zijn aangesloten bij het Burkina Faso Platform. De Nederlandse Ambassade in Burkina Faso constateerde tien jaar geleden dat tal van initiatieven zich inzetten voor ontwikkelingssamenwerking in het Afrikaanse land. ‘Die moeten we eens bij elkaar brengen’. Kort daarna organiseerde de ambassade een eerste ontmoeting, wat resulteerde in de oprichting van het Burkina Faso platform.

Kennis en ervaringen uitwisselen is het hoofddoel van het landelijke platform. Daarnaast oefent het Burkina Faso Platform zo nodig politieke druk uit. In 2010 besloot Nederland de partnerlandstatus van Burkina Faso te beëindigen en de Nederlandse ambassade daar te sluiten. Het Platform was geschokt en kwam meteen in actie. Onlangs verscheen een kritisch evaluatierapport over het vertrek van Nederland uit Burkina Faso. “Naar aanleiding van dat rapport hebben we opnieuw een brief opgesteld voor de Tweede Kamer, waarin we pleiten voor een herziening van het besluit dat in 2010 is gemaakt. We hebben een reactie gekregen van minister Ploumen, waarin ze bekend maakt dat het besluit wordt doorgeschoven naar een volgend kabinet”, vertelt voorzitter Cees Boekelo.
(zie ook: www.oneworld.nl/werelddoeners/zo-wisselt-het-burkina-faso-platform-kennis-enervaringen-
uit).