Na het overlijden van J.M. (Sjo) Nelissen heeft het Comité Maastricht – Niou op 4 juli 2016 besloten Sjo Nelissen postuum te benoemen tot erelid van het Comité Maastricht – Niou.
Deze postume eer valt hem te beurt vanwege zijn bijzondere verdiensten voor het comité gedurende vele jaren.

Sjo werd officieel in 1991 opgenomen in het comité, maar was daarvoor al als directeur van de St.Aloysiusschool betrokken bij allerlei activiteiten van deze school ten bate van het comité. Het is aan hem te danken dat het comité nu al vele jaren samenwerkt met de school. Steeds weer opnieuw wist hij tijdens en na zijn periode als directeur van de school het schoolbestuur, docenten, de Oudervereniging en niet in de laatste plaats de leerlingen enthousiast te maken voor dit doel. Dankzij hem en zijn school zijn er al veel groenprojecten in Burkina Faso uitgevoerd.

Met zijn enthousiasme en doorzettingsvermogen heeft hij ook nog vanaf 2000 tot 2012 de functie van penningmeester op zich genomen en de “Lief-en-leedpot” op de voor hem zo typerende en nauwkeurige wijze beheerd.

Op 3 augustus 2016 is aan de familie van Sjo Nelissen de bij deze benoeming behorende oorkonde overhandigd, die deze in dank en met waardering in ontvangst heeft genomen.

Hiermee is Sjo Nelissen postuum opgenomen in het gezelschap van ereleden, waartoe behoren Prof. Dr. Willem van Cotthem (1997), Mart van Heugten (2001) en Sjef Vink (2003) en dat alles onder goedkeuring van de beschermheer en –engel van het comité André Rieu en zijn vrouw Marjorie (1999).