Journée internationale de la femme rurale

Journée internationale de la femme rurale

Op 15 oktober 2016 is in Kaya (regio Centre-Nord), Burkina Faso, de ‘Internationale dag van de Plattelandsvrouw’ gevierd. Vrouwen uit verschillende delen van het land kwamen hier bij elkaar om aandacht te vragen voor het thema van de dag: ‘Toegang van vrouwen tot het...

Stoppen met hulp… en dan?

Effect stoppen ontwikkelingssamenwerking  Sinds 2010 is de ontwikkelingssamenwerking door Nederland in 18 voormalige partnerlanden gestopt, ook in Burkina Faso. In juli 2016 is een evaluatierapport uitgebracht, in opdracht van de Nederlandse regering, met de titel...

Reisverslag Burkina Faso mei 2016

Onderstaande tekst is geschreven door (gezins)leden van het Comité die in mei 2016 een bezoek hebben gebracht aan onze projecten in Burkina Faso. Het reisgezelschap bestond uit Juul (15), Lien (14) en Teun (11) Petit met hun ouders Siska en Fredric en Isabel de Bruijn...
Great Green Wall op COP22

Great Green Wall op COP22

Een grote groene muur wordt het niet, geen 15 km brede strook bos die van Dakar in het westen naar Djibouti in het oosten gaat lopen. Dat idee was te veel van bovenaf opgelegd. De grote groene muur is veranderd in een grote groene lappendeken, met een werkwijze die...