Wilt u ons steunen?

In Burkina Faso wordt hard gewerkt aan het behoud van de natuurlijke omgeving en aan het verbeteren van de gezondheidssituatie door de productie van groenten. Uw financiële steun bij die activiteiten is erg belangrijk! Alleen met ùw hulp kunnen wij groenprojecten blijven ondersteunen. Zoals bijvoorbeeld cursisten die een training op het nieuwe opleidingscentrum hebben gevolgd en in hun eigen dorp een tuin willen beginnen, bestaand bos willen behouden en/of bomen willen aanplanten.

Daarom, steun Groen voor Burkina Faso” met uw gift!

ING bank: 507307
IBAN/SEPA: NL39 INGB 0000 5073 07
BIC: INGBNL2A

of

SNS bank: 858889900
IBAN/SEPA: NL57 SNSB 0858 8899 00
BIC: SNSBNL2A

t.n.v. Stichting Comité Maastricht-Niou.

U kunt ook aan ons denken bij bijvoorbeeld jubilea en recepties. Zo heeft een comité-lid bij zijn afscheidsreceptie bij pensionering giften gevraagd voor het comité. Een ander comité-lid deed dit bij zijn huwelijksjubileum.

Het comité heeft de ANBI-status.
Daardoor zijn donaties aftrekbaar voor de belastingen.

De gegevens waarover een ANBI volgens de civielrechtelijke dan wel fiscale regelgeving dient te beschikken zijn hieronder weergegeven.

Naam/handelsnaam: Stichting Comité Maastricht Niou

RSIN-nummer: 8166.88.576

Het Comité Maastricht-Niou heeft als postadres Beatrixstraat 19, 6267 BD, Cadier en Keer en is ingeschreven in het Handelsregister KvK onder nummer 41076922.

Doelstelling: het Comité Maastricht-Niou is vanuit Maastricht actief om de mensen in Burkina Faso te helpen met hun ontwikkelingsproces en wil door middel van activiteiten en presentaties bijdragen aan de bewustwording in Maastricht en omgeving.