Links


Het Burkina Faso Platform wil mensen en organisaties met elkaar in contact brengen die iets hebben met het West Afrikaanse land Burkina Faso met als doel de samenwerking te stimuleren, ervaringen uit te wisselen en ieders deskundigheid te bevorderen.


Informatie over een van ‘s werelds toonaangevende bodemverbeteraars.


Terradialoog stelt zich tot doel ontwikkelingshulp en/of samenwerking te verlenen aan ontwikkelingslanden, hoofdzakelijk door het vruchtbaar maken van bodems en het realiseren van aanplantingen die rechtstreeks of onrechtstreeks de economische zelfstandigheid in rurale gebieden verhogen.


André Rieu steunt ons comité.