Beleid en financiën

Beleid

Klik hier voor ons beleidsplan voor de komende jaren.

Financiële gegevens

2014

2015

2016

2017

2018-2020
Het Comité verwacht vergelijkbare inkomsten en uitgaven voor de komende periode.