Centre de Formation André Rieu

Waarom dit opleidingscentrum?
In 2006 wordt bekend dat er in Burkina een verandering gaat plaatsvinden in het beheer van de natuurlijke hulpbronnen, zoals de bodem, de vegetatie en het water: deze taak wordt gedecentraliseerd en het beheer wordt de verantwoordelijkheid van de lokale bestuurders. Om deze taak met succes over te dragen is het belangrijk dat er meer kennis op lokaal niveau aanwezig is over een goed beheer van natuurlijke hulpbronnen. Vandaar het verzoek van het ASDC, een organisatie van bewoners van 25 dorpen, via Pierre Kaboré, om ondersteuning bij het bouwen van een opleidingscentrum in Méguet (Kakim). De bedoeling van dit centrum is kennis omtrent het beheer van natuurlijke hulpbronnen over te dragen en gelijktijdig in de praktijk toe te passen.

Welke relatie is er met André Rieu?
De beschermheer van het comité, André Rieu, steunt dit project en heeft zijn naam verbonden aan het centrum. Vandaar de officiële naam van het centrum: ‘Centre de Formation André Rieu pour un Burkina vert’. Op 22 februari 2009 wordt het centrum officieel geopend, in aanwezigheid van enkele lokale hoogwaardigheidsbekleders, de Nederlandse ambassadeur in Burkina Faso en enkele leden van het comité.

Hoe functioneert het centrum?
Vertegenwoordigers van de dorpen krijgen een opleiding en passen de kennis na afloop in hun eigen dorp toe. Zij fungeren in hun dorp dan als adviseurs en dragen zo hun kennis verder uit. Het centrum bestaat uit een groot omheind terrein met daarop enkele klaslokalen voorzien van zonnepanelen voor verlichting, verblijfsruimten voor docenten van buiten de regio, een waterpomp en voorzieningen voor de trainingen in landbouw, bosbouw, tuinbouw en veeteelt. Een aantal activiteiten die ondernomen worden zijn inkomensgenererend. Dit inkomen moet er voor zorgen dat het centrum financieel onafhankelijk kan functioneren.

Het centrum wordt gecoördineerd door een comité, samengesteld door het ASDC. Pierre Kaboré is een belangrijke adviseur van dit comité.

Welke opleidingen worden er gegeven?
De meeste technische trainingen worden vooraf gegaan door alfabetiseringscursussen. Veel bewoners van de regio zijn namelijk analfabeet. Voor een betere effectiviteit van de opleiding is het belangrijk dat de cursisten eerst leren lezen en schrijven. Deze cursussen worden in het centrum gegeven door docenten van de overheid. Het diploma dat behaald wordt, is dan ook landelijk erkend.

De technische trainingen zijn vraaggestuurd: er wordt ingespeeld op de problemen die in de praktijk ondervonden worden bij het beheer van de natuurlijke hulpbronnen.

Een belangrijk probleem is het bosbeheer. Op grote schaal vindt er houtkap plaats en worden bossen bedreigd door het afbranden van terreinen. In de cursus over bosbeheer krijgen cursisten informatie over het kweken en aanplanten van bomen, het onderhouden van de jonge aanplant en het op een duurzame manier gebruiken van het bos. Op beperkte schaal mag hout gekapt worden, maar dan op een manier dat de boom door kan groeien.