Fredric Petit

Ik ben Fredric Petit en ben in 1993, na mijn studie in Leiden voor mijn werk naar Maastricht gekomen. Ik ben sinds 1997 lid van het Comité en sinds 2000 voorzitter. Ik ben getrouwd met Siska Van Houdt en heb 3 kinderen; Juul, Lien en Teun. Mijn eerste kennismaking met het Comité was in 1997 toen Siska met een alternatief voorstel kwam voor onze huwelijksreis; waarom zouden we ons tijdens onze huwelijksreis niet inzetten voor een goed doel? Ik vond dit een fantastisch idee en na wat omzwervingen kwamen we in contact met Sjef Vink en  Professor Van Cotthem. Zij maakten ons enthousiast voor Burkina Faso en voor de activiteiten van het Comité Maastricht-Niou. Dus zo vertrokken wij voor de eerste keer naar Burkina Faso. Daar werden we uitstekend onthaald door de familie Masthoff en hebben we een onvergetelijke huwelijksreis gehad waarbij we de lopende projecten van het Comité hebben bezocht en nieuwe in kaart gebracht.

Terug in Nederland, laat zo’n reis je niet meer los. Naar West-Afrika ga je niet voor de dieren, kerken, musea of stranden. Nee, naar West-Afrika ga je voor de mensen. Burkina Faso betekent het land van de integere mensen en het zijn juist deze mensen die zo’n indruk maken. Ondanks het feit dat ze bijna niets hebben, bezitten ze een oprechtheid, vrolijkheid en vriendelijkheid die wij in het Westen (of Noorden zo je wilt) steeds meer ontberen.

De directe aanpak van het Comité en de noodzaak van deze kleinschalige projecten voor Burkina Faso spraken ons zo aan dat wij direct ook lid zijn geworden van het Comité.

In 2000 ben ik gevraagd de voorzittershamer van Sjef Vink over te nemen. Dankzij de enthousiaste inzet van onze (nieuwe) leden, ben ik zeer verheugd te zien dat het erg goed gaat met het Comité. We hebben door de jaren de strategie van het Comité iets scherper gedefinieerd en zetten ons nu met name in voor groenprojecten (bosbescherming, herbebossing, gemeenschappelijke groentetuinen, vrouwentuinen en schooltuinen). In Burkina Faso hebben we met Pierre Kaboré een uitstekende contactpersoon. Hij bereidt nieuwe projecten zeer goed voor en doet uitvoerig onderzoek naar het noodzakelijke draagvlak van de lokale bevolking voor we tot uitvoering van een project overgaan. Door de jaren is een hechte vriendschap opgebouwd.

In Maastricht is de continuïteit van het Comité gewaarborgd dankzij een aantal enthousiaste nieuwe leden en zijn we erin geslaagd de naamsbekendheid van ons Comité verder uit te bouwen (via het Niou-Nieuws, deze website en nieuwe activiteiten). Gelukkig mogen we ook nog steeds rekenen op een groep enthousiaste donateurs en gulle gevers die in plaats van verjaardag- of afscheid- cadeaus een bijdrage vragen voor ons Comité. Dit stelt ons in staat al meer dan 30 jaar de zo noodzakelijke projecten in Burkina Faso uit te voeren. Bij mijn laatste bezoek aan Niou was ik ontroerd om te zien dat de groentetuin die dank zij onze steun meer dan 20 jaar geleden tot stand is gekomen tot op de dag van vandaag zeer actief bewerkt wordt en de lokale bevolking een gezonde aanvulling geeft op hun beperkte voedsel voorziening. Zo moet ontwikkelingswerk zijn; wij helpen de Burkinabé bij een eigen ontwikkeling via een eenmalige ondersteuning en zij kunnen hier tot in lengte van dagen van profiteren.

Barka.