Leden

Het Comité Maastricht-Niou vergadert zo’n 4 tot 6 maal per jaar. De vergaderingen van het Comité vinden beurtelings plaats bij de leden. Dat heeft in ieder geval twee voordelen. Enerzijds wordt zo gezorgd voor een informeel en gezellig samenzijn, anderzijds worden hiermee de kosten voor het gebruik van een ‘vreemde’ locatie en consumptie voorkomen. Zodoende zijn wij in staat om alle giften te besteden aan onze projecten in Burkina Faso.

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Fredric Petit
Secretaris: Willemien Lenders
Penningmeester: Carina Pullens

Leden:
Jos de Bruyn
Madeleine Inckel
Willemien Lenders
Annewies Majoor-Berger
Nico-Jan van den Heuvel